top of page

Konfigürasyon Yönetiminizi İşe Hizmet Etmek İçin Nasıl Oluşturursunuz?

Pek çok CMDB yapılandırma sürecinde yer aldık ve bu deneyime dayanarak, başarılı ITIL 4 tabanlı CMDB için bu önerlerimizi derledik.


Yapılandırma Yönetimi ve CMDB nedir?

Konfigürasyon Yönetimi, sistemlerinizin kaydına, bu öğelere ne olduğuna ve öğeler arasındaki ilişkilerin ayrıntılarına sahip olmakla ilgilidir. BT'de, bir Konfigürasyon Yönetimi Veritabanı (CMDB), sunucuların, kod modüllerinin, uygulamaların vb. ayrıntılarını ve bunların nasıl bağlandıklarını içerebilir.


Kaynak: Axelos
CMDB projesinde kimler yer almalı?

CMDB araçlarının bir kuruluşa veya yeni bir CMDB uygulama projesine sunulması, yalnızca teknik bir proje olarak değil, iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi için temel oluşturan stratejik bir karar olarak anlaşılmalı ve ele alınmalıdır. Bir CMDB projesinin doğru önceliği elde etmesi için, BT'deki çalışanlar ve ilgili departmanlar, somut faydalara ikna edilmelidir. Bu nedenle, veri kaynağı sahipleri gibi ilgili tüm kullanıcı grupları - ama hepsinden önemlisi, veri tüketicileri - projeye dahil edilmelidir. Aşamalı bir yaklaşım, profesyonelce yönetilen bir projeyi ve iş ilerledikçe ihtiyaçları daha fazla besleyecek küçük başarıları mümkün kılacaktır.


İş süreçlerinin dijitalleştirilmesi, birçok kuruluşun doğal olarak ustalaşamadığı bir zorluktur. Bunun arkasındaki nedenler, gereken zamanı ve uzmanlığı küçümsemek veya baştan yanlış yaklaşımlar olabilir. Bunlar, projelerin tamamen iptal edilmesine veya yalnızca yarım veya fazla doldurulmuş veri stoğu veya başlangıçtan itibaren kullanılmayan veri tabanına neden olabilir.


Hangi veriler bir CMDB'ye aittir?

Çoğu zaman bir süreçle göründüğünden daha fazla veri ilişkili olsa da, tüm olası verileri Konfigürasyon Yönetimi Veritabanına entegre etmek bir hata olur, çünkü böyle bir yaklaşım kaçınılmaz olarak veri kaosuna yol açar. Uygulamada, CMDB'ye dahil edilen veriler için aşağıdaki kural daha etkilidir: Bir CMDB, kuruluşların daha sonra dahili veya harici raporlama yaparken kullanabileceği ilgili tüm bilgileri içerir. Basit bir örnek, BT departmanının fare ve klavye gibi bilgisayar çevre birimlerinin kullanımını izlemesi gerekip gerekmediği, bu bilgilerden kimin yararlandığı ve kuruluşun bir çalışanın fareyle çalışıp çalışmadığını bilmenin ne yararı olduğudur. Gerçek hayatta, parasal sınırlar genellikle alaka düzeyini belirler, ancak kuruluşlar genellikle yönergeleri oldukça keyfi bir şekilde belirler ve bu da ileride beklenmeyen sorunlara yol açabilir.


Her CMDB projesindeki ilk kararlardan biri, hangi verilerin CMDB'de depolanacağı ve hangilerinin saklanmayacağı konusunda olmalıdır. Ancak bu karar taşa oyulmamalıdır, çünkü bu veri seti herhangi bir zamanda genişletilebilir olmalıdır. Her durumda, bir CMDB'de depolanan veriler her zaman kuruluşun genel bilgi kazanımına katkıda bulunmalıdır.


CMDB'nin gerçek içgörü kazanmaya yardımcı olduğundan nasıl emin olunur?

Bir CMDB'yi tanıtırken, önceden mevcut olan verilere ve çeşitli veri kaynaklarına ilişkin bir genel bakış elde etmek esastır. Bununla birlikte, bu ilk genel bakış, nadiren tam bir resim sağlar. CMDB projeleri sırasında genellikle yeni veri kaynakları kendiliğinden ortaya çıkar. Ancak, veri kaynaklarının bir CMDB'ye hangi gerekçelerle entegre edildiğine dikkat edilmelidir. Gereksiz veri ve veri kaynaklarının dikkatsizce eklenmesiyle proje, kuruluşa gerçek bir bilgi kazanımı sağlamayan bir veri stoğu oluşturur.


Kuruluş, CMDB gibi yeni, merkezi bir veri merkezini tanıtırken, değiştireceği sistemlerin işlevselliğinin garanti edilmeye devam etmesini sağlamalıdır. Durum böyle değilse, proje akışı eksik işlevlerin geri yüklenmesini hesaba katmalı ve proje takviminin uçtan uca test için yeterli zamana izin vermesi gerekir. Örneğin, değiştirilen birden fazla sistemin merkezi bir sisteme arabirimleri varsa, bu arabirimler CMDB'ye yönelik tek bir arabirimle değiştirilebilir.


Doğru CMDB aracı nasıl seçilir?

Bir CMDB'de hangi verilerin saklanması ve izlenmesi gerektiğini tanımlamanın yanı sıra, bir CMDB projesindeki en kritik adımlardan biri, tüm verilerin nerede depolanacağına karar vermektir. Kendi kendine yapılan veritabanı tabanlı araçlardan özel çok amaçlı CMDB çözümlerine kadar pek çok olasılık var. En yaygın yaklaşımlardan biri, bir ITSM aracına entegre bir CMDB kullanmaktır. Olay, Sorun ve Değişiklik Yönetimi gibi ITSM süreçleri, bakımlı ve uygun CMDB verilerinden doğrudan yararlandığından, böyle bir entegre aracı kullanmak bariz bir seçimdir. O iş istasyonunu nerede bulacağınızı biliyorsanız, bir iş istasyonuyla ilgili bir Olayı çözmeyi kolaylaştırır.


Aranacak bir CMDB aracı yalnızca en yaygın veri türleri ve yapıları ile birlikte gelmez, aynı zamanda size veri türleri arasında gerektiği gibi ilişkiler ekleme yeteneği de verir. Ayrıca, birçok müşteri için geçerli olmayan çok özel veri türleri eklemek için bir araç genişletilebilir olmalıdır.


Aranması gereken bir diğer avantaj, 3. taraf araçlara sorunsuz bir şekilde entegre olma yeteneğidir. CMDB yalnızca entegrasyonlar için bir API sunmamalı, aynı zamanda ERP veya keşif araçları gibi en yaygın araçlara hazır bağlayıcılar sunan bir entegrasyon paketi ile birlikte gelmelidir.


CMDB başarısı için dev bir adım mı yoksa küçük adımlar mı?

Bir CMDB'yi bir kerede tanıtmak neredeyse imkansız bir girişimdir. Çalışanlar mevcut süreçlere alıştı ve yıllar içinde büyüyen BT altyapısı çok karmaşık. Bu nedenle, bir CMDB'nin tanıtımı kademeli olmalıdır. Bu yaklaşım sayesinde, başarılar hızla görülebilir ve kuruluş kazanılan bilgi ve faydaları takdir etmeye başlayacaktır.


İlk adım olarak, BT departmanını bir CMDB projesinin birincil gücü olarak düşünmek mantıklıdır. Aynı zamanda, proje ekibi, genellikle satın alma veya İK departmanları anlamına gelen en önemli ana verilerin kaynaklarından temsili içermelidir. Bu kuruluşlar, bir CMDB'nin tanıtımından doğrudan yararlanmalıdır.


Bir sonraki aşamada, proje, keşiflerden gelen zamanlı verileri her zaman kullanılabilir hale getirmek için envanter araçlarına arayüzler oluşturabilir. Üçüncü adımda ise bu veriler personel ve konum verileri ile zenginleştirilebilmektedir. Daha sonra iş hizmetlerinden, veri merkezlerinden, ağ altyapısından ve hizmet düzeyi anlaşmalarından gelen veriler CMDB'ye entegre edilebilir. Proje yöneticileri, bireysel veri türleri arasındaki mevcut bağlantıları dikkate almalıdır.


Hizmet akıcılığı için modern bir CMDB çözümünden nasıl yararlanabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin.
Comments


bottom of page